Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΞΕΩΝ-ΟΜΙΛΙΩΝ. ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί
Εἴθε ὁ ΠΑΝΑΓΙΟΣ ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ΜΑΣ νά εὐλογεῖ τή ζωή μας καί ἐμεῖς νά λάμβάνουμε τήν εὐλογία Του ζώντας μέ ταπείνωση, ἀδιάλειπτη προσευχή καί ἀγάπη.


           ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΞΕΩΝ 

ΣΤΗΝ Ι. Μ. ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ ( Ι.Μ. ΕΔΕΣΣΗΣ, ΠΕΛΛΗΣ ΚΑΙ ΑΛΜΩΠΙΑΣ) 


ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 8-4-2018
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 18.00-19.00

Τίτλος κηρύγματος:
«Δεῦτε πόμα πίωμεν καινόν», Εἱρμός Γ΄ ὠδῆς Κανόνος  Κυριακῆς τοῦ Πάσχα , Ἑορτοδρόμιον Ἁγ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου  


ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ 9-4-2018
ΟΡΘΡΟΣ-Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 07.00-10.00

Τίτλος κηρύγματος:
«Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός», Τροπάριον Γ' ὠδῆς Κανόνος  Κυριακῆς τοῦ Πάσχα , Ἑορτοδρόμιον Ἁγ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου


ΤΡΙΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ 10-4-2018
ΟΡΘΡΟΣ-Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 07.00-10.00

Τίτλος κηρύγματος:

«Ἐπί τῆς θείας φυλακῆς», Εἱρμός Δ' ὠδῆς Κανόνος  Κυριακῆς τοῦ Πάσχα , Ἑορτοδρόμιον Ἁγ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου

ΑΓΡΥΠΝΙΑ (ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ-ΟΡΘΡΟΣ-Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) 20.30-01.00.

Τίτλος κηρύγματος:

«Ὡς ἐνιαύσιος ἀμνός», Τροπάριον Δ' ὠδῆς Κανόνος  Κυριακῆς τοῦ Πάσχα , Ἑορτοδρόμιον Ἁγ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου  

Η ΠΥΛΗ ΚΛΕΙΝΕΙ ΣΤΙΣ 22.30


ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ 12-4-2018
ΟΡΘΡΟΣ-Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 06.00-09.30

Τίτλος κηρύγματος:« Ἄρσεν μέν, ὡς διανοῖξαν τήν παρθενεύουσαν νηδύν», Τροπάριον Δ' ὠδῆς Κανόνος  Κυριακῆς τοῦ Πάσχα , Ἑορτοδρόμιον Ἁγ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ 15-4-2018
ΟΡΘΡΟΣ-Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 06.00-10.30

Τίτλος κηρύγματος στή Θ. Λειτουργία: Ἡ καλή ἀπιστία τοῦ Θωμᾶ, Ἐπ. Σταυρουπόλεως Νικηφόρου Θεοτόκη, Κυριακή τοῦ Θωμᾶ

ΣΥΝΑΞΗ 11.30-12.30

Τίτλος ὁμιλίας στό Καθολικό τῆς Ἱ.μ. Ἁγ. Τριάδος
47.«Ἐξαγοραζόμενοι τόν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσι» (Ἐφ. 5,16), Ἁγ. Ἰουστίνου Πόποβιτς


ΔΕΥΤΕΡΑ 16-4-2018
ΑΓΡΥΠΝΙΑ (ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ-ΟΡΘΡΟΣ-Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) 20.30-01.00.

Κήρυγμα τῆς ἀγρυπνίας
  «Τήν ἄμετρον σου εὐσπλαγχνίαν», Τροπάριον Ε' ὠδῆς Κανόνος  Κυριακῆς τοῦ Πάσχα , Ἑορτοδρόμιον Ἁγ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου 
 

Η ΠΥΛΗ ΚΛΕΙΝΕΙ ΣΤΙΣ 22.30

ΤΡΙΤΗ 17-4-2018 
Ὁμιλία στήν Καλή (Ι.ν. Τιμίου Σταυροῦ) 18.00-19.00

61. Ὄποιος θέλει τό ἀγαθόν εὐρίσκει συνεργόν τόν Θεόν Β΄ (Εὐεργετινός τόμ. Α΄- ὑπόθ. ΚΘ΄), Ὁ πόλεμος τῶν δαιμόνων καί ἡ βοήθεια τοῦ Θεοῦ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18-4-2018

Ὁμιλία στίς Ἀμπελειές Πέλλας (Ι.ν. Μεγ. Ἀθανασίου) 19.00-20.00

Tίτλος ὁμιλίας:

62. Ἡ αὐτομεμψία (Εὐεργετινός τόμ. Α΄- ὑπόθ. Λ΄)

ΑΓΡΥΠΝΙΑ (ΟΡΘΡΟΣ - Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ) 20.30-01.00.

Κήρυγμα στήν ἀγρυπνία:«Κατῆλθες ἐν τοῖς κατωτάτοις τῆς γῆς», Εἱρμός Στ' ὠδῆς Κανόνος  Κυριακῆς τοῦ Πάσχα , Ἑορτοδρόμιον Ἁγ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου

Η ΠΥΛΗ ΚΛΕΙΝΕΙ ΣΤΙΣ 22.30

ΠΕΜΠΤΗ 19-4-2018
ΑΓΡΥΠΝΙΑ (ΟΡΘΡΟΣ - Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ) 20.30-01.00.

Κήρυγμα στήν ἀγρυπνία:
«Φυλάξας τά σήμαντρα σῶα Χριστέ», Τροπάριον Στ' ὠδῆς Κανόνος  Κυριακῆς τοῦ Πάσχα , Ἑορτοδρόμιον Ἁγ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου  

Η ΠΥΛΗ ΚΛΕΙΝΕΙ ΣΤΙΣ 22.30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20-4-2018
ΑΓΡΥΠΝΙΑ (ΟΡΘΡΟΣ - Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ) 20.30-01.00.
Η ΠΥΛΗ ΚΛΕΙΝΕΙ ΣΤΙΣ 22.30

Τίτλος κηρύγματος στήν ἀγρυπνία:  «Σῶτερ μου τό ζῶν τε καί ἄθυτον ἱερεῖον», Τροπάριον Στ' ὠδῆς Κανόνος  Κυριακῆς τοῦ Πάσχα , Ἑορτοδρόμιον Ἁγ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου


ΚΥΡΙΑΚΗ 22-4-2018
ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟ-ΟΡΘΡΟΣ- Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 06.00-10.30

Τίτλος κηρύγματος στή Θ. Λειτουργία, Ἡ μεγάλη ἀρετή τῆς μεγαλοψυχίας, Ἐπ. Σταυρουπόλεως Νικηφόρου Θεοτόκη, Κυρ. τῶν Μυροφόρων

ΣΥΝΑΞΗ  11.30-12.30

Τίτλος ὁμιλίας στό Καθολικό τῆς Ἱ.μ. Ἁγ. Τριάδος
48.«Μή γίνεσθε ἄφρονες» (Ἐφ. 5,17), Ἁγ. Ἰουστίνου Πόποβιτς


ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΟΡΘΡΟΣ - Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ) 20.30-01.00. 
Η ΠΥΛΗ ΚΛΕΙΝΕΙ ΣΤΙΣ 22.30

Ὁμιλία στήν άγρυπνία :
«Ἆρον κύκλῳ, τούς ὀφθαλμούς σου Σιών», Τροπάριον Η' ὠδῆς Κανόνος  Κυριακῆς τοῦ Πάσχα , Ἑορτοδρόμιον Ἁγ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου  


ΔΕΥΤΕΡΑ 23-4-2018
'Ὁμιλία στήν Ἔδεσσα (Ἱ.Ν. Ἁγ. Δημητρίου-Πνευματικό κέντρο) μέ θέμα:

Ἡ θεοφιλής συζυγία καί τό διαζύγιο,  26-2-2018 ὥρα: 18.00-19.00

ΤΡΙΤΗ 24-4-2018 
ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΤΟΥ ΑΓ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ (ΟΡΘΡΟΣ - Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ) 20.30-01.00. 
Η ΠΥΛΗ ΚΛΕΙΝΕΙ ΣΤΙΣ 22.30

Κήρυγμα στήν ἀγρυπνία
«Ὤ θείας, ὤ φίλης», Τροπάριον Θ' ὠδῆς Κανόνος  Κυριακῆς τοῦ Πάσχα , Ἑορτοδρόμιον Ἁγ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου  


ΤΕΤΑΡΤΗ 25-4-2018
ΑΓΡΥΠΝΙΑ (ΟΡΘΡΟΣ - Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ) 20.30-01.00. 
Η ΠΥΛΗ ΚΛΕΙΝΕΙ ΣΤΙΣ 22.30

Κήρυγμα στήν ἀγρυπνία
«Ὦ Πάσχα τό μέγα», Τροπάριον Θ΄ ὠδῆς Κανόνος  Κυριακῆς τοῦ Πάσχα , Ἑορτοδρόμιον Ἁγ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου
 
 


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-4-2018
ΑΓΡΥΠΝΙΑ (ΟΡΘΡΟΣ - Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ) 20.30-01.00. 
Η ΠΥΛΗ ΚΛΕΙΝΕΙ ΣΤΙΣ 22.30

Κήρυγμα στήν ἀγρυπνία
11. Περί Ἀπολλωνίου, Παϊσίου καί Ἠσαΐου, Λαυσαϊκόν Ἁγ. Παλλαδίου


ΚΥΡΙΑΚΗ 29-4-2018
ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟ-ΟΡΘΡΟΣ- Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 06.00-10.30

*ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ*

Ἡ Μονὴ εἶναι τόπος θείας Λατρείας, τιμῆς Ἁγίων, προσευχῆς, ἀσκήσεως, καὶ χῶρος μετανοίας τῶν μοναχῶν καὶ τῶν εὐλαβῶν προσκυνητῶν.

Ἀπὸ ἀγάπη καὶ σεβασμὸ πρὸς τὴν ἱερότητα τοῦ χώρου παρακαλοῦμε νὰ εἰσέρχεσθε εὐπρεπῶς ἐνδεδυμένοι.
*******************
Οἱ γυναῖκες καί τά κοριτσάκια παρακαλοῦνται νὰ φοροῦν μακριὲς φοῦστες, κάλτσες, καὶ μπλοῦζες μὲ μακριά μανίκια. Παντελόνια, σόρτς, κοντὲς φοῦστες, ἀμάνικες μπλοῦζες καθώς καί ἐφαρμοστά ἤ διαφανῆ ροῦχα δὲν ἐπιτρέπονται. Ἐπίσης δὲν προσερχόμαστε στὸ μυστήριο τῆς Θείας Κοινωνίας, οὔτε προσκυνᾶμε τὶς Ἅγιες Εἰκόνες, φορώντας κραγιόν.
*****************

Οἱ ἄνδρες καί τά ἀγοράκια, παρακαλοῦνται νὰ φοροῦν μακρὺ παντελόνι, κάλτσες καὶ ὑποκάμισο μὲ μακριά μανίκια. Κοντὸ παντελόνι, βερμοῦδα, τιραντένια μπλοῦζα δὲν ἐπιτρέπονται .
***********
Ἡ προσέλευση στίς ἀκολουθίες πρέπει νά γίνεται ἐγκαίρως σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα. Εἰδικά στή Θεία Λειτουργία πρέπει νά προσερχόμαστε πρίν τήν ἔναρξη της.
 ***********
Ἡ προσέλευση στή Θεία Εὐχαριστία-Θεία Κοινωνία πρέπει νά γίνεται μέ ἄδεια τοῦ Πνευματικοῦ Πατρός τοῦ προσερχομένου καί τή δέουσα εὐλάβεια.
 ******
Τὰ παιδιὰ, κατά τήν παραμονή τους στήν Ἱερά Μονή, θά πρέπει νὰ βρίσκονται κάτω ἀπὸ τὴν συνεχή ἐπίβλεψη τῶν γονέων τους.

********
Τὸ κάπνισμα ἀπαγορεύεται εἰς ὅλους τους χώρους (προαύλιο καὶ κτίρια) τῆς μονῆς.

******
χρήση τῶν κινητῶν ἐντὸς τῶν λατρευτικῶν χώρων τῆς μονῆς δὲν ἐπιτρέπεται.

***
Ὁ Θεὸς μαζί μας.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΜΕ ΤΟΝ Π. ΣΑΒΒΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ :
ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ
11.00 Π.Μ.-12.00 ΜΕΣΗΜΕΡΙ
.
Τηλ.: 6936680958

ΕΥΛΟΓΕΙΤΕ! Ο ΘΕΟΣ ΜΑΖΙ ΜΑΣ!

Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr

“Μὴ συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους, μᾶλλον δὲ καὶ ἐλέγχετε” 
(Ἐφ. ε´ 11).

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ- ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...